Menu Sluiten

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk PKN Gemeente Tzum


De Interne Vertrouwenspersonen (IVP) zijn er voor vragen, vermoedens en meldingen van
gemeenteleden als het gaat om ongewenste omgangsvormen die henzelf of een ander (zijn)
overkomen. Te denken valt aan: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en
treiteren en discriminatie. Maar ook andere kwesties als conflicten, onvrede, gekwetst of
onrechtvaardig behandeld zijn kunnen spelen.
De IVP handelt altijd vanuit geheimhouding: hij/ zij zal nooit iets delen, tenzij de melder daar
toestemming voor heeft gegeven. De IVP biedt een luisterend oor, begeleidt en geeft advies.
De IVP in uw gemeente zijn:
Gerben Boskma: vertrouwensp.gb.pgh@gmail.com, 06-22930719
Mirjam van der Pol: vertrouwenspersoonMirjam@outlook.com, 06-38391617