Menu Sluiten

Freonen fan de Tsjommer Toer en Tsjerke

Na het gereedkomen van de restauratie van de Tzummer toren en kerk in 2004 kwam een aantal mensen uit het dorp bijeen die van mening waren dat kerk en toren als monument de moeite waard waren om onder de aandacht van een zo breed mogelijk publiek te brengen. Daarnaast wilden ze zich als vrijwilliger inzetten om door middel van diverse activiteiten geld bijeen te brengen voor een eventuele toekomstige restauratie. Ook wilde men zich in de geschiedenis van de kerk verdiepen en van daaruit gegevens verzamelen, bronnen opsporen en deze in een soort archief toegankelijk maken voor het publiek.

Met het oog op deze doelen werd, in samenwerking met de kerkrentmeesters, de Stichting ‘Freonen fan de Tsjommer Toer en Tsjerke’ in het leven geroepen. Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
Voorzitter: B. Yntema
Penningmeester: P. Herrema
Secretaris: P. Smedinga

Vrijwilligers: A. Bosch ( Dagvoorzitter en Penningmeester) P. Smedinga (Secretaris ) Tj. Westerdijk, Th. V d Woud,
G. Venema, W. Meinsma, Lammert en Gerrie Zijlstra, Annelieke en Freerk Leijstra en L. Westra.

Eén van de belangrijkste activiteiten is belangstellenden gelegenheid geven onder begeleiding kerk en toren te bezichtigen en de toren te beklimmen.
Met name de toren is een bezoek meer dan waard.
 – De bouwstijl is laatgotisch (1548/49)
 – De totale lengte is 72 meter. Het vierkant meet 31 meter.
 – De toren is te beklimmen via een wenteltrap in de muur.
 – In de klokkenstoel (12 meter hoog) hangen drie klokken.
 – Vanaf een hoogte van 35 meter heeft men een wijds uitzicht over Noordwest Friesland.
 – De kerk ligt aan de route van het St. Jabikspaad.

Belangstelling?
Voor een rondleiding, bij voorkeur voor groepen van 5 t/m 15 a 20 personen kunt contact opnemen met A. Bosch (coördinatie) tel. 0517-452606 of 06-23139090. of met P. Smedinga (secretaris) tel. 0517-452584 of 062279193
Voor grotere groepen is overleg mogelijk. Kleinere groepjes of toevallige langs- of aanlopers zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Tijdens Tsjerkepaad in juli en augustus is de kerk elke zaterdagmiddag open van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Voor onze inspanning vragen wij een kleine vergoeding van 1 euro t.b.v. kerk en toren.